December 2013 bilades ett nytt fackförbund kallat Löntagarna som påstod sig vara partipolitiskt neutrala, vara öppet för alla yrkeskategorier och utlovade en lägre medlemsavgift än organisationerna inom TCO, SACO och LO. Tanken var att starta en rad sektioner utifrån branschtillhörighet. Först ut var Löntagarna Bevakning – en förening för löntagare inom bevakningsbranschen (startades mars 2014). Projektet blev emellertid mycket kortlivat och Löntagarna lades ner redan under oktober månad 2014.

Följande personer ingick i styrelsen: Sven Pernills – Ordförande, Henrik Vinge – Förbundsjurist, Michael Vallinder – Ingenjör, Jan Sjunnesson – Journalist och Richard Frantzen – Egen företagare.

Förbundet anklagades för kopplingar till Sverigedemokraterna (SD) och det fanns flera uppenbara kopplingar mellan Löntagarna och detta parti, bland annat hade Henrik Vinge (integrationspolitisk talesperson för SD) och Jan Sjunnesson (vid denna tidpunkt chefredaktör för SD-tidningen Samtiden). Dessutom vara ett av skälen som angavs till att man ville starta Löntagarna, att flera fackförbund vid denna tidpunkt uteslöt fackmedlemmar som vara uttalade SD-anhängare.

Denna text var tidigare publicerad på Lontagarna.org

Allmänt om Löntagarna

Löntagarna är ett fackförbund som endast arbetar med att förbättra våra medlemmars villkor och situation i arbetslivet.

Till skillnad från de övriga fackförbunden äger vi varken hotell eller ståtliga kontor i Stockholms innerstad. Vi lägger inga medel på att försöka påverka våra medlemmars politiska åsikter och kommer heller aldrig skänka våra medlemmars pengar till något politiskt partis valkampanj.

Eftersom vi är partipolitiskt obundna, kan vi också välkomna alla medlemmar oavsett politisk åsikt. Vårt fokus är på våra medlemmars arbetssituation och inget krims krams – därför kan vi erbjuda en lägre medlemsavgift än de övriga fackförbunden.

Förbund och föreningar.

I förbundet Löntagarna finns i skrivande stund en fackförening: Löntagarna Allmänna. I denna förening ingår samtliga yrkeskategorier som inte än har en egen branschförening i Löntagarna. Med tiden kommer specifika branschföreningar inom Löntagarna att startas. Först ut är Löntagarnas Bevakning – en förening som endast riktar sig till löntagare inom bevakningsbranschen. Löntagarna Bevakning väntas startas under mars 2014..

Att vara med i en specifik branschförening i Löntagarna medför inget pålägg på medlemsavgiften. Då det startas en branschförening som är aktuellt för ditt yrke, kommer du som medlem att bli kontaktad av den aktuella branschföreningen. Organisation.

Fackförbundet Löntagarnas centrala beslutande organ är kongressen och förbundsstyrelsen. Dessa två instanser tar de övergripande besluten om förbundets verksamhet. På branschföreningsnivå tas beslut av branschföreningsstyrelsen. Stadgar.

Stadgarna är vårt styrdokument för fackförbundet Löntagarnas verksamhet. Här går att läsa om vilka rättigheter och skyldigheter du har som medlem och hur förbundet styrs. Stadgarna uppdateras vid varje kongress.

Information och nyheter om facket i Sverige hittar du på https://fackforbunden.se och http://www.fackliganyheter.nu.

Övriga publikationer

Vi utmanar de övriga fackförbunden!

När ett nytt litet partipolitiskt obundet fackförbund som Löntagarna nu utmanar svenska LO/TCO/SACO finns anledning att fundera över hur fackföreningsrörelsen egentligen blivit så monolitisk i Sverige. De enda fristående facken idag är SAC-Syndikalisterna, Hamnarbetarförbundet, Ledarna och Lokförarföreningen. Ingen av dem har potential eller ambitioner att på allvar utmana LO inom arbetarrörelsen eller tjänstemanna- och akademikerfacken. Men det har Löntagarna som i likhet med SAC kommer organisera alla löntagare, arbetare som tjänstemän och akademiker, dock med tonvikt på arbetare i första hand.

Organisera arbetare

Att organisera arbetare i fackföreningar som är fristående från den traditionellt socialistiska arbetarrörelsen är ovanligt i Sverige men existerar på kontinenten där kristna, oberoende och liberala fack samsas med kommunistiska och socialdemokratiska fack. Bland fagforeningar I Danmark finns också Kristelig Fagbevægelse men i Norden har socialdemokratin ett fast grepp om fackföreningarna sedan förra sekelskiftet. Faktum är att LO startades av det socialdemokratiska partiet 1898 efter den tyska samverkansmodellen där fack och parti går åt samma håll. Facklig – politisk samverkan kallas detta samarbete mellan parti och fack. Kollektivanslutning av hela fackföreningsavdelningar till det socialdemokratiska partiet gav från starten såväl styrka som pengar till partiet. På 1980-talet var medlemsantalet i socialdemokraterna 1,2 miljoner men efter avskaffande av kollektivanslutningen 1990 föll antalet kraftigt för att idag 2014 ligga under 100 000 medlemmar. Även LO tappar runt 140 000 medlemmar varje år..

.

I media/press

Dagens Nyheter nämnde Löntagarna i en ledare (2014-03-17)
SVTs Aktuellt nämner Löntagarna (2014-03-14)
Sven Pernils, ordförande för Löntagarna, intervjuades i Rapport den 14 juli, 2014.
I krönikan ”Fackliga vesslor och dinosaurier” den 16 juli i webbtidningen Samtiden.